Mixtum

Úspěšná společnost vystupuje na veřejnosti předem promyšleným a jednotným způsobem, vycházejícím z předem definované filosofie, čímž
o sobě vytváří důvěryhodný a perspektivní obraz. Corporate Design je komplexní souhrn veškerých vizuálních výstupů, kterými se subjekt prezentuje.

Zajišťujeme přípravu a realizaci Corporate Design společnosti:

 • Filosofie, definice cílové skupiny
 • Vizuální audit
 • Harmonogram a rozpočet projektu
 • Koordinace týmu
 • Spolupráce na zpracování briefu (zadání)
 • Smluvní zakotvení
 • Interní komunikace – vysvětlení, workshopy, ztotožnění, pravidla dodržování, restriktivní opatření
 • Externí komunikace
 • Zaškolení zaměstnanců odpovědných za dodržování corporate designu.
 • Spolupráce při realizaci projektu.
 • Grafický manuál.
 • Firemní prostory – architektonické a výtvarné řešení v souladu s Corporate identity