Mixtum

Potřebujete-li rozšířit okruh sympatizantů (zákazníků, klientů, dárců) a navíc je aktivně zapojit do procesu spotřebitelského rozhodování, zvolte formu společné akce nebo marketingové kampaně. Tato forma spolupráce je výhpdná pro obě strany, umožňuje odlišit se od konkurence a zvýšit prodej, pro neziskové organizace znamená nový finanční zdroj a zviditelnění.

  • Poskytujeme služby v oblasti sponzoringu a partnerství
  • Strategie sponzoringu v návaznosti na firemní strategii,filosofii a hodnoty
  • Výběr aktivit v různých oblastech – kultura, sport, vzdělávání
  • Sociální marketing
  • Komunikace
  • Vyhodnocení a výstupy